Araç muayeneleri ile ilgili olarak 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun10 uncu maddesinin yedinci fıkrasının uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu 7440 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

Hangi işyerleri engelli çalıştırmak zorunda? Hangi işyerleri engelli çalıştırmak zorunda?

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.