Şirkete ait 29.07.2019 tarihinde %18 KDV ödeyerek alınmış binek otomobili satacağız. Satış için KDV oranını %1 olarak mı uygulayacağız?

Aktife kayıtlı ikinci el binek otonun satışında KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır.
 

Şirkete yeni alacağımız binek oto şahıstan alınacak. İşlemleri noterden yapmak yeterli midir? Gider pusulasıda düzenlenmesi gerekiyor mu?

Şirket aktifine ikinci el binek oto alımı için gider pusulası düzenlenmelidir. Alım için yapılacak ödemeni banka dekontunda gider pusulasında yer alması gereken bilgilere yer verilmesi halinde banka dekontu gider pusulası yerine kullanılabilir. 

Kaynak: İSMMMO