İkinci yarıyıl için yapılan yüzde 34 oranındaki artış, 2 bin 895 lira daha yüksek net maaş almasını sağlayacak asgari ücretlilerin. İşveren maliyetindeki artışsa yaklaşık 4 bin liraya denk geliyor. Net maaş + sigorta primleri toplamı olarak işverenin üstleneceği maliyet 11 bin 759 liradan, 15 bin 762 liraya yükseldi. İşverene ayrıca 500 liralık devlet desteği sağlanacak. İlk yarıyıl ve ikinci yarıyıl için asgari ücret artışından kaynaklı bordro kalemlerindeki değişimler Tablo1’den görülebilir.

VERGİ İSTİSNASI DA YÜKSELDİ

2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretlinin maaşından vergi kesilmiyor. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) kadar çalışanlara istisna getirildi ve böylece asgari ücretlinin brüt maaşından yalnızca sigorta primleri kesiliyor artık. (GVK Md. 23/1-18 ve DVK’ya ekli 2 sayılı tablo) Asgari ücretlinin yararlandığı istisna tutarından; daha yüksek ücrete sahip çalışanlar da yararlanabiliyor. Şimdi; asgari ücret tutarı arttığına göre, daha yüksek ücretlilerin yararlanabileceği vergi istisna tutarları da kendiliğinden artmış oldu. Eski asgari ücrete göre temmuz ayında normalde bin 276 lira GV istisnası uygulanabilecekken, yeni belirlenen asgari ücrete göre tüm çalışanların yararlanabileceği temmuz ayı GV istisnası bin 710 liraya yükseldi. Dolayısıyla asgari ücretten daha yüksek ücret alan çalışanların da net maaşlarında otomatik olarak (vergi istisnasından kaynaklı) olarak artış yaşanacak. Tablo 2’de; asgari ücretteki artış sonrası tüm çalışanların yararlanabileceği vergi istisna tutarları (artış öncesi yararlanılan istisna tutarları ile mukayeseli olarak) aylar itibariyle yer almakta.

PATRONLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?

Şirketin kurucuları, ortakları aynı zamanda yönetim kurullarında da yer alıyor birçok şirkette... Yönetim kurulu üyelerine, ‘huzur hakkı’ adıyla ödeme de yapabiliyor şirketler...Gelir Vergisi Kanunu; huzur hakkını da ‘ücret’ olarak görüp (Md. 61) vergilendirilmesi gerektiğini (Md. 94) belirtiyor. Peki; çalışanların yararlandığı ve ikinci yarıyıl için artırılmış olan gelir vergisi ve damga vergisi istisnalarından patronlar da yararlanabilir mi?Evet, yararlanabilir. Nasıl; patrona-çalışana yapılan ödemeler (huzur hakkı- ücret) yapılırken her ikisi de vergilendiriliyorsa, ücretin hesabında yararlanılan istisnalardan da her ikisi de yararlanabilir.

Nitekim; ortaklarına huzur hakkı ödemesinin vergi hesabını yaparken, istisnaların dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt eden bir şirket Maliye’ye de başvurmuş. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın açıklamasında da “huzur hakkı ödemesi sırasında -asgari ücretlinin yararlandığı tutar kadar- GV ve DV istisnasından yararlanılabileceği” belirtilmiş. (22 Mayıs 2023 tarih, 562790 sayılı özelge.)

Tablo_1

Hürriyet | Ahmet Karabıyık