01 Temmuz 2022 Tarihli ve 31883 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer sayısında yayınlanan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022/1 Karar No'lu kararı ile 01.07.2022-31.12.2022 döneminde uygulanacak asgari ücreti yeniden belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022 yılı Temmuz ayından itibaren asgari ücret Brüt 6.471,00 TL olarak belirlenmiştir

7349 sayılı Kanun ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanan asgari ücretin gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna uygulaması Temmuz-Aralık 2022 dönemini için belirlenen asgari ücret ile birlikte yürürlükte kalmaya devam edecektir. İlgili düzenlemede asgari ücretin üzerinde gelir elde eden ücretlilerde de asgari ücret tutarı kadarlık gelir üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmamaktadır.

Asgari ücret artışıyla birlikte vergi istisnaları da değişti.

Asgari ücretteki artış ile asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisi tutarları da değişmiştir. 01.07.2022 tarihi itibarıyla asgari ücretin gelir vergisi tutarı 825,05 TL'dir. Bununla beraber damga vergisi tutarı ise 49,11 TL'dir. Dolayısıyla ilgili tutarlar kadar gelir vergisi indirimi ve damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

Esasında yapılan düzenleme çalışanlar bakımından çok büyük avantajlar getirmiştir. Asgari ücrete kadar tüm çalışanların aldıkları ücretten gelir ve damga vergisi alınmaması ile son derece doğru bir düzenleme yapılmıştır.

Gelir Vergisi indirimi rakamları tespit edilirken mutlaka asgari ücretlinin kümülatif gelir vergisi matrahı takip edilmelidir. Çünkü uygulanan indirim rakamı doğrudan asgari ücretlinin gelir vergisi ile alakalıdır. Asgari ücretlinin Ocak 2022 döneminden sonra çalışmaya başlaması halinde kümülatif gelir vergisi matrahı ve uygulanacak gelir vergisi indirimi rakamı değişiklik gösterebilir. Önemli olan fiilen çalışılan ay sayısı kadar asgari ücretlinin kümülatif gelir vergisi matrahını takip ederek, indirim rakamını en fazla asgari ücretlinin gelir vergisi olarak hesaplanmaktır.

Örneğin asgari ücretli bir çalışan Ocak 2022 tarihinden itibaren çalıştığında; Ağustos 2022 döneminde 36.521,10 TL kümülatif gelir vergisi matrahına ulaşmaktadır. Ağustos ayında gelir vergisi ikinci vergi dilimine geçiş ile hesaplandığında hesaplanan gelir vergisi 1.051,11 TL, uygulanan gelir vergisi indirimi de 1.051,11 TL hesaplanmaktadır. Eylül ayından itibaren ise hesaplanan gelir vergisi 1.100,07 TL, gelir vergisi indirimi de 1.100,07 TL'dir.

Ancak çalışanın Temmuz 2022 döneminde işe başlaması halinde ise hesap değişecektir. Asgari ücretli bir çalışan Haziran 2022 döneminde işe başlasaydı ancak Aralık 2022 döneminde, 37.255,50 TL ile ikinci gelir vergisi dilimine geçebilecekti. 37.255,50 TL üzerinden asgari ücretlinin gelir vergisi hesaplandığında ise 1.087,83 TL bulunacak, dolayısıyla Haziran 2022 döneminde işe başlayan bir çalışan Aralık 2022 dönemine kadar 825,05 TL gelir vergisi indiriminden yararlanacak, Aralık 2022 döneminde ise yararlanması gereken vergi indirimi rakamı en fazla 1.087,83 TL olacaktır.

Dolayısıyla bordro programlarında uygulanması gereken sistem asgari ücretlinin kümülatif gelir vergisi matrahının takip edilerek gelir vergisi indirimi rakamlarına ulaşılmasıdır.

Çalışan adına hesaplanan gelir vergisi vergi indirim rakamından düşükse vergi indirimi zaten hesaplanan gelir vergisine kadar uygulanmaktadır.

2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretli olarak çalışan kişinin kümülatif gelir vergisi matrahı dikkate alınarak, ağustos ayından gelir vergisi dilimi değişecektir. Bundan dolayı gelir vergisi indirim tutarı da değişiklik gösterecektir.

Star | Resul KURT