Kurumumuz tarafından oluşturulan sürekli eğitim sistemi, uluslararası düzenlemeler ve uygulamalar incelenerek ülkemiz için gerekli şartlar dikkate alınarak tasarlanmış ve 04/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğini kapsamında 01.01.2018 tarihinden itibarıyla uygulamaya konulmuştur.

Sürekli eğitim yükümlüğüne ilişkin olarak gerçekleştirilen uyguma kapsamında ortaya çıkan ihtiyaçlar, paydaşlarımızca Kurumumuza iletilen talepler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişiklere uyum kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 25 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan tebliğ değişikliğiyle;

•  “Eğitim açığı” ifadesinin tanımının eklenmesi,

• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan şirketlerin bağımsız denetiminde görev alacak denetçiler için ilgili alanlarda 7 kredilik ilave eğitim yükümlüğü getirilmesi,

•  Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları ve bilgi sistemleri denetimleri konularının da temel mesleki konular arasına eklenmesi,

•  Destekleyici eğitimlerin mesleki faaliyetlerde kullanılabilecek olan kişisel gelişime katkı sağlayacak konularla sınırlanması,

•  Temel mesleki konulardan uzaktan eğitim yöntemi ile alınabilecek eğitim kredisinin sınırlandırılması,

• Destekleyici konularda eğitim faaliyetlerinin bildirimlerinin Kurumumuzca hazırlanan sistem üzerinden elektronik ortamda alınmasına yönelik mevzuat alt yapısının hazırlanması,

•  İşbaşı eğitimi olarak ifade edilen yürütülen denetim faaliyetinden elde edilebilecek kredi miktarı ile temel mesleki konularda lisans, lisansüstü veya sürekli eğitim kapsamında ders verenlerin elde edebilecekleri kredi miktarı artırılması,

•  Bağımsız denetçilik sınavında başarılı olunan konulardan üç yıllık dönem içerisinde aynı konudan bir kez kredi elde edilmesi,

•  Eğitim açığı olanlara ek süre verilmesi hususunda tereddütlü hususların giderilmesi, hususlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinin güncel hali için tıklayınız.

Editör: Hakan UYSAL