Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki katılım finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla katılım finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Katılım Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve, 1 adet Uygulama Rehberi ile 25 adet Katılım Finans Muhasebe Standardının çevirileri tamamlanarak Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Katılım Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması amacıyla aşağıda sayılan 1 adet Kavramsal Çerçeve (Revize) ve 4 adet Katılım Finans Muhasebe Standardı 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

  • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve (Revize)
  • KFMS 1: Finansal Tablolarda Genel Sunum ve Açıklamalar (Revize)
  • KFMS 37: Vakıflar İçin Finansal Raporlama
  • KFMS 39: Zekâta İlişkin Finansal Raporlama
  • KFMS 40: Katılım Finans Pencere Modeline İlişkin Finansal Raporlama

Söz konusu standartlar 1 Ocak 2024 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Katılım Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararlarının yayımlandığı Resmî Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Katılım Finans Muhasebe Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Editör: Hakan UYSAL