Değerli Kullanıcı,

Kamu Gözetimi Kurumu, yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak vizyonu ile kuruluşundan bu yana ülkemizdeki finansal raporlama ile bağımsız denetim kalitesini artıracak ve paydaşlarımız tarafından bağımsız denetime ilişkin yürütülen çalışmalara destek olacak çok sayıda önemli faaliyete imza atmıştır.

Bu amaçla internet sitemizde ilk defa erişime açtığımız bu sayfayla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun denetime ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ülkemizde gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetlerinin genel görünümüne ilişkin paydaşlarımıza şeffaf, kaliteli ve hızlı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Sayfada yer alan istatistiki veriler esas olarak, denetim kuruluşu ve denetçiler tarafından Kurumumuz Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi üzerinden yapılan sözleşme ve rapor bildirimlerinde sisteme girilen bilgilerden anlık olarak oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, sayfada öncelikle her hesap dönemine ilişkin Kurumumuza bildirimi yapılan denetim sözleşmeleri ile denetim raporlarına ait sayısal bilgiler verilmiş, akabinde ise gerçekleşen veriler detaylandırılarak ilgili hesap dönemi için yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerinin genel görünümü sunulmuştur.

Bağımsız denetim faaliyetlerinin yıllar itibariyle gelişiminin ortaya konulması açısından önemli bir adım olan bu çalışmanın tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını diliyorum.

Dr. Hasan ÖZÇELİK

Başkan

Bağımsız Denetim İstatistiklerine Erişmek İçin Tıklayınız.