Bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının elektronik ortamda işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla 10/06/2019 tarihinden itibaren bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler, bağımsız denetim raporu bildirimleriyle birlikte, finansal tablolara ait excel dosyalarını Kurumumuza Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Sistemi kapsamında iletmeye başlamışlardır.

Söz konusu sistem aracılığıyla bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza raporlanan 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılına ait finansal veriler, kontrollerden geçirilerek, NACE (Avrupa Topluluğu’ndaki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) Rev.2 kodlama sistemine göre belirlenmiş olan 22 Ana ve 272 Alt sektöre uygun bir biçimde oluşturulan finansal tablolar (Finansal Durum Tablosu, Kâr veya Zarar Tablosu ve Nakit Akış Tablosu), Kurumumuza ait çalışmaları devam etmekte olan “Finansal Analiz Platformu (FinAP)” projesi aracılığıyla “Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri” başlığıyla Kurumumuz internet sitesinde bu yıl içinde kamuoyunun takdirine açılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olan şirketlere ilişkin gerçekle uyumlu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, denetimden geçmiş, eksiksiz ve karşılaştırılabilir finansal tabloların toplulaştırılarak oran analizi yapılması ve analiz sonucunda şirketlerin zayıf ve güçlü yanlarını, hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını, faaliyet gösterdikleri sektör içerisindeki konumlarını kolaylıkla görebilmelerini ve performans değerlendirmelerini daha sağlıklı yapabilmelerini sağlamak amacıyla, ana ve alt sektörlere ilişkin yıllar itibarıyla finansal analiz oranları (kârlılık analizi, devir hızı analizi, likidite analizi ve finansal yapı analizine ilişkin ortalama oranlar) da yayımlanmıştır.

Bağımsız denetime tabi sektör verilerine, bunlara ilişkin finansal analiz oranlarına ve metaveriye erişmek için tıklayınız.