28 Nisan 2023 CUMA                            Resmî Gazete                              Sayı : 32174

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumandan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Tarihi: 27.04.2023

Kurul Başkanlığının 26.04.2023 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.04.2023 tarih ve E-24049440-010.03[5/1]-83719 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;

-    Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, 2022 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 15.06.2023 olan son başvuru tarihinin, 15.09.2023 olarak uygulanmasına ve hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2022 yılına ilişkin tutarların faiz ve kâr payları ile birlikte 30.09.2023 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine,

- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.