1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

 • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı,
 • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların kendiliğinden beyanı,
 • İzaha davet kapsamında beyan,
 • Başvuru süresi ve yeri,
 • Ödeme süresi ve yeri,
 • Peşin ödeme avantajı,
 • Emlak vergisi bildirimi,

gibi bilgiler yer almaktadır. 

7440 sayılı Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7440 sayılı Kanun Mikro Sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış Sosyal Medya Hesaplarından,
  • gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Asistanından (GİBİ),
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Yeniden değerleme ve bağımsız denetim (I) Yeniden değerleme ve bağımsız denetim (I)

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.