Sosyal güvenlik sistemimizde esnaf-sanatkâr, şirket ortağı ve diğer iş yeri sahipleri Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Bağ-Kur’lular, her yıl değişen asgari ücret ve katları esas alınarak primlerini beyan etmektedir. Bu sene temmuz ayında asgari ücretin artmasına bağlı olarak ödenecek prim maliyetleri de artmış oldu.

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanların SGK’ya yapacakları kazanç bildirimleri doğrudan doğruya ileride bağlanacak emekli aylıklarının miktarını da belirlemektedir. Hemen belirtelim, alt sınır olan asgari ücret üzerinden yapılan bildirimler en düşük emekli aylıklarının bağlanmasına yol açmaktadır. Buna rağmen özelikle esnaf kesimi alt sınır üzerinden bile prim ödemekte zorlanmaktadır.
 

BAĞ-KUR’LULARIN KAZANÇ BEYANI

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların, 4/1-a (SSK) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlardan farklı olarak aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemelerine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamdaki sigortalılar aylık prime esas kazançlarını, beyanda bulunmak suretiyle bildirmektedir.

Aylık prime esas kazançları, cari asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın 30 katı tutarındadır. Sigortalının prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınır ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılmaktadır.

Beyanda bulunmayan veya beyanları belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı olarak dikkate alınmaktadır.
 

BU AYDAN İTİBAREN BAĞ-KUR PRİM MALİYETİ ARTTI

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların 1 Ocak 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olan kazanç sınırları, bu sene başında geçerli olan asgari ücrete göre belirlenmişti. Buna göre 01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

  • Günlük kazanç alt sınırına göre: 166,80 TL x 30 x % 34,5 = 1.726,38 TL,
  • Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.251,00 TL x 30 x % 34,5 = 12.947,85 TL,

Olarak prim ödemeleri öngörülmüşken bu sene temmuz ayında asgari ücretin ikinci kez artmasıyla birlikte artık bu oranlar temmuz ayından itibaren geçerli olmayacaktır.

 1 Temmuz 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak prime esas kazanç sınırları ile primler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

  • Günlük kazanç alt sınırına göre: 215,70 TL x 30 x %34,5 = 2.232,50 TL
  • Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.617,75 TL x 30 x %34,5 = 16.743,71 TL

 Bu bağlamda Bağ-Kur’luların ödeyeceği en düşük prim miktarı temmuz ayı itibarıyla 1.726,38 TL’den 2.232,50 TL’ye çıkarken, en yüksek ödenecek prim miktarı ise 12.947,85 TL’den 16.743,71 TL’ye kadar yükselmiştir.

Ödenmekte olan yüzde 34,5 oranındaki primlerin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primidir. Yüzde 2’si kısa vadeli sigorta kolları prim oranıdır. Kalan yüzde 12,5’i ise genel sağlık sigortası primidir. Birden fazla şirket ortağı ya da iş yeri sahibi olması nedeniyle aynı anda birden fazla 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması hâlinde tek beyanda bulunulması yeterli olmaktadır.

PRİMİNİ SÜRESİNDE ÖDEYENE YAPILAN İNDİRİM

2016 yılında yürürlüğe konan yasa ile Bağ-Kur’luların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Yüzde 5 prim desteğinden faydalanmak için;

  • Primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi
  • Sigortalıların, kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ile gecikme zammı borcunun bulunmaması
  • SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ile gecikme zammı borçları bulunan sigortalılardan bu borçlarını taksitlendiren ve yapılandıranların taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin devam ediyor olması gerekmektedir.

Hizmet borçlanmaları ve ihyalarında ise bu destekten faydalanmak mümkün bulunmamaktadır. 

Son olarak Bağ-Kur’lulardan özellikle esnaf kesiminin bize ulaşan iletilerinden artan primlerin yüksek olmasından yakındığı ayrıca borçlu olmaları nedeniyle %5 oranındaki indirimlerden de yararlanamadığını belirtelim.

Türkiye | İsa KARAKAŞ