4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir günlük asgari ücret; 16 yaşından küçükler ve büyükler için 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında günlük  333,60  TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi gereğince, 16 yaşından küçük olanlarda dahil olmak üzere 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında prime esas kazancın alt sınırı 333,60 TL, üst sınırı ise asgari günlük kazancın 7,5 katı olan 2.502,00 TL’dir.

Kadın işçinin işe alım aşamasında hamileliğini gizlemesi fesih sebebi midir? Kadın işçinin işe alım aşamasında hamileliğini gizlemesi fesih sebebi midir?

Diğer taraftan, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları; 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 166,80 TL olarak uygulanacaktır.

İsa KARAKAŞ