EY CEO Görünümü 2023 araştırma raporumuz bu ay içinde yayımlandı. Bu araştırmaya göre, CEO’ların %98’i küresel bir ekonomik durgunlaşma olduğu konusunda hemfikirler. Ancak söz konusu resesyonun şiddeti konusunda tam bir fikir birliği bulunmadığı da anlaşılıyor. Araştırma; küresel ticarette yaşanan korumacılık rüzgârı, küresel salgından kaynaklı tedarik zinciri krizi, taşıma ve girdi maliyetlerindeki artış gibi nedenlerden dolayı CEO’ların ana gündeminin tedarik zinciri olduğunu gösteriyor.

Tedarik zincirindeki bozulmalar kilit bir sorun

Araştırma sonucunda öne çıkan en önemli konu CEO'ların yarısından fazlasının (%55); jeopolitik denge değişiminin, küresel tedarik zincirlerinin ve operasyonlarının tümünün yeniden değerlendirilmesi nedeniyle durgunluğun ve yavaşlamanın daha da artacağı yönündeki düşüncesi. Buna ek olarak; CEO’lar yeni jeopolitik gerilimleri, tedarik zinciri bozulmalarını, kalifiye personel sıkıntısını ve pandemiden kalan etkileri de önemli sorunlar olarak değerlendiriyor. Ayrıca CEO'ların üçte biri pandemiyle birlikte gelen sıkıntıları (kapanmalar, tedarik zinciri bozulmaları gibi) kilit sorun olarak görmeye devam ediyor.

CEO’ların %40’ı, potansiyel bir gerileme sürecinde rakiplerine göre daha güçlü çıkmak için finans, muhasebe, tedarik zinciri ve lojistik gibi iç fonksiyonları içeren operasyonlara yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor.

Jeopolitik zorluklar planlamada öne çıkıyor

Araştırmaya katılanların %41’i tedarik zincirlerini yeniden yapılandırdıklarını belirtiyor. Jeopolitiğin kurumsal stratejiler için önemi, dönemin en yüksek seviyesinde. Önde gelen yöneticiler, dönüştürülmüş yönetişim yapıları ve süreçleri aracılığıyla daha sistematik bir siyasi risk yönetimi uyguluyorlar. Bu risk yönetimi, genellikle jeopolitik gelişmelerin mevcut stratejiyi nasıl etkilediğinin düzenli bir değerlendirmesi ile birleşme ve satın alma (M&A - Mergers and Acquisitions), pazara giriş-çıkış, tedarik zinciri ve uluslararası ayak izi konularına yönelik kararlarında siyasi risk analizinin proaktif bir şekilde dahil edilmesini de içeriyor. Şirketler, jeopolitik analizi şirketin DNA'sına yerleştirerek, stratejik kararlar alınırken siyasi risklerin daha iyi hesaba katılmasını sağlıyor ve rakiplerine göre potansiyel bir avantaj elde ediyor.

Ne yapılmalı?

EY CEO Görünümü 2023 araştırması, küresel ticaret sorunlarının halen devam ettiğini gösteriyor. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan gelişmeler, CEO’ların ana gündem maddesini oluşturuyor. Bu bağlamda küresel ticaret ve tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik, şirketlerin varlıklarının devamı ve büyümesi için önemli rol oynayacak gibi duruyor. Bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve zamanında aksiyon almak gerekiyor.

Son gelişmeler

EY CEO Görünüm 2023 araştırması haricinde, bu hafta başı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yapılan açıklamaya da kısaca değinmek gerekiyor. Daha öncekilerde olduğu gibi bu yapılandırmada da gümrük vergi alacakları olacaktır. Yasal çalışma detayları ortaya çıktıkça paylaşacağız ama yapılandırmadan yararlanmak için ödeme yapmamak gerekiyor. Bu nedenle, bir ek tahakkuk veya idari para cezası tatbiki durumunda muhakkak yapılandırma alternatifini de değerlendirmek uygun olacaktır.

Son olarak, gümrük camiası için önemli bir gün olan 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutlamak isterim. Gümrük uygulamaları hem insan sağlığı ve güvenliği hem de ekonomik bağımsızlık açısından ciddi önem arz ediyor. Bu işlemleri yerine getiren gümrük çalışanlarının, gümrükte iş yapan müşavirlerin ve şirketlerin dış ticaret operasyonlarında görev alan arkadaşlarımızın Dünya Gümrük Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

VergideGündem.com | Sercan Bahadır