T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı: E-40392771-130[4-2022-120-56]-59806
Tarih: 07.06.2022
Konu: Danışmanlık Hizmetinde KDV Tevkifatı.


İlgi: 01.06.2022 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ............. Elektrik Enerjisi Top. Sat. ve Ted. A.Ş.'ne yeni elektrik aboneliği transferinin sağlanması karşılığında danışmanlık bedeli olarak fatura kestiğinizi, kesmiş olduğunuz faturanın tevkifata konu olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun; 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükmü yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.1." bölümünde, kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, "I/C-2.1.3.2." bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler açıklanmıştır.

Aynı Tebliğin "I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı bölümünün;

"2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" alt başlıklı bölümünde;

"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır"

"2.1.3.2.2.2. Kapsam" alt başlıklı bölümünde ise;

"Bu bölüm kapsamına;

-Piyasa etüt-araştırma,

-Ekspertiz,

-Plan-proje,

-Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı bölümünde de gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) bölümü kapsamında yer alan ........... Elektrik Enerjisi Top. Sat. ve Ted. A.Ş.'ne karşı ifa edilen yeni elektrik aboneliği transferinin sağlanması şeklinde verilen danışmanlık hizmeti, Tebliğin "I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan- Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" bölümünde tanımlanan hizmetler kapsamında bulunduğundan, söz konusu hizmetlerin (9/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.