"2024 Yılı Defter İşlemlerine Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Kılavuz"  yayımlanmıştır.

Sistem Yönetimi "Defter İşlemleri" menüsünde yer alan "2024" yılına ilişkin defterinizin "aktif" duruma getirilmesi için karşılama ekranına onay verilmesi gerekmektedir. Karşılama ekranına onay verilmeden doğrudan "2023" yılı seçeneği ile devam edilmesi de mümkündür.

2024 vergilendirme döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden, 01.01.2024 tarihinden itibaren başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden “2024 Yılı Karşılama Ekranına Onay” vermeleri ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri” menüsünden “Defter Durum” kontrollerin yapmaları gerekmektedir.

2024 vergilendirme döneminden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin, 01.01.2024 tarihinden itibaren portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2024 Yılı Karşılama Ekranına” onay” vermesi ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2024 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap” adımlarını uygulayarak “2024 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bahse konu bilanço geçiş işlemine onay vermeden önce 2024 yılı defterinde işlem yapıp yapmadığınızı mutlaka kontrol ediniz.

Entegratör firmalar aracılığı ile 2024 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve gider kaydı göndermek isteyen mükelleflerin  defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir. Karşılama ekranına onay verilmeden muhasebe yazılımları aracılığı ile 2024 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve gider kayıt gönderilmesi mümkün değildir.    

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflerin sicil kayıtlarındaki yapılan değişikler  belirli periyotlar halinde otomatik olarak Defter-Beyan Sistemine aktarılmaktadır. Bununla birlikte dileyen mükelleflerimiz bahse konu periyotları beklemeden “Mükellef Bilgileri” başlığında altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasında bulunan “Güncelle” butonu kullanılmak suretiyle sicil kayıtlarındaki değişiklikler Defter-Beyan Sistemine doğrudan yansıtılabilmektedir.