1. "Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin Bildirimine İlişkin Bilgilendirme Metni” defterbeyan.gov.tr adresinde “Kılavuz” bölümünden yayımlanmıştır.
  2. 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (29/1) maddesinde değişiklik yapılarak vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilerek beyan edilen ancak kısmen ödenen KDV’nin ödendiği kısım itibarıyla indirim konusu yapılması mümkündür. Söz konusu düzenleme kapsamında gider ekle fonksiyonunda yer alan gider kalemleri bölümüne “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen” başlıklı veri alanı eklenmiş olup "Tevkifatlı Alım Vardır" seçeneği kullanılması suretiyle söz konusu veri alanına yazılacak tutar sistem tarafından KDV-1 Beyannamesine yansıtılacaktır.
  3. “Muhasebe/ Mali Müşavirlik Gider Kayıt Alt Türün Otomatik Giderleştirilmesine Yönelik Kullanım Kılavuzu” defterbeyan.gov.tr adresinde “Kılavuz” bölümünden yayımlanmıştır.
  4. Meslek mensupları tarafından mükelleflerine yönelik olarak gider kalemi olarak kayıt altına alınan  “Muhasebe/ Mali Müşavirlik Gider Türün”  otomatik giderleştirilmesi kapsamında gelir ekle fonksiyonuna “Normal Satışlar »Hizmet Satışı» Muhasebe/Mali Müşavirlik” gelir kayıt alt türü eklenmiştir.Söz konusu geliştirme kapsamında "Muhasebe/Mali Müşavirlik" gelir kayıt alt tür seçeneği ile oluşturulacak gelir kayıt işleminden hareketle meslek mensubunun mükellefine "Muhasebe/Mali Müşavirlik" gider kayıt alt tür seçeneği ile sistem tarafından otomatik gider kayıt işlemi gerçekleşecektir.