Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki teknopark firmaları ile AR-GE ve tasarım merkezleri, olağanüstü hal süresince (OHAL) teşvik ve desteklerden daha kapsamlı şekilde yararlanabilecek.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 138 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan olumsuz etkilerin ivedilikle ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlere yenileri eklendi.

Yeni düzenlemelerle, 6 Şubat 2023 tarihinden (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, OHAL müddetince, kapsama dahil illerde yer alan teknopark firmaları ile AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin dışarıda geçirebilecekleri sürelere dair oran ile bu illerdeki AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı teşviki oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.

Yine AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda yer alan firmalarda çalışan personel için daha önce yüzde 50 olarak uygulanan sigorta primi işveren hissesi desteği de yüzde 100 oldu.

Bu çerçevede deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve gösterecek olan başta teknoparklar ile AR-GE ve tasarım merkezleri olmak üzere kurum, kuruluş ve işletmelerin teknoloji, yenilik ve AR-GE alanlarındaki çalışmalarının aksamadan devam edebilmesi, bölgede uzun bir süreç ve ciddi çabalarla inşa edilen teknoloji ve yenilik ekosistemin devamının sağlanıp güçlenmesi ve hak kayıplarının önlenmesine ciddi bir katkı verilecek.

Ekonomim.com