Ekonomik, askeri veya üretim gibi klasik güç alanları hala bütün kudretleriyle yerlerini korusalar da şimdi bütün bunların yanına, “sivil toplum” gibi yeni güç alanları eklenmektedir.

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde sivil toplum alanında yaşanan bu değişimin mahiyetini doğru okumuş ve buna yönelik ciddi adımlar atmıştır.

Vakıf, lonca, ahilik gibi pek çok kaynağa sahip sivil toplum kültürümüzü geleceğe taşımak ve yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirmek için 2000’li yılların başında Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın kurulması ve Dernekler Kanunu’nun çıkarılması gibi bir dizi önemli bir adım atılmıştır. STK temsilcileri ile birlikte akademisyenlerin de bulunduğu “Sivil Toplum İstişare Kurulu” oluşturulmasından yeni plan ve projelerin hayata geçirilmesine kadar ortaya koyulan her yenilik, sivil toplum alanına yeni bir ivme kazandırmıştır. Aynı şekilde; DERBİS çerçevesinde kurguladığımız geniş dijital altyapı, sayılarını ciddi şekilde artırdığımız denetim ve “STK Ziyaretleri”miz de yine bu alan için gösterdiğimiz hassasiyetin örneklerindendir.

Bununla birlikte; FETÖ, PKK ve daha pek çok terör örgütün, yabancı istihbarat teşkilatlarının uzantılarının bu alandan temizlenmesi, sivil toplum alanının demokrasi aleyhine bir Truva Atı olarak kullanılmasının da önüne geçmiştir.

Bugün afetlerden göç yönetimine, uyuşturucu ile mücadeleden insani yardımlara kadar daha pek çok alanda en önemli partnerlerimizden biri haline gelen sivil toplumun gücünü korumak ve daha iyi bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Mevzuat El Kitabı’nın bu alandaki literatüre çok önemli katkılar yapacağına inanıyoruz.

Hem bu çalışmaya hem de sivil toplum faaliyetleri ile bu ülkeye katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Süleyman SOYLU

İçişleri Bakanı

SUNUŞ

Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelme misyonuyla Dernekler Dairesi Başkanlığı yerine kurulan ve 81 ilde teşkilatı bulunan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sektördeki tüm paydaşlarla uyum içerisinde çalışmalarını yürütmektedir.

Ülkemizde sivil örgütlenmenin başlıca görünüm biçimi olan ve bugün sayıları yüz yirmi iki bine ulaşan dernek tüzel kişiliklerinin tüm iş ve işlemlerinin etkin, verimli ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi ile sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşların nicel ve nitel kapasitelerinin artırılması maksadıyla kamu-STK iş birliği içerisinde birçok çalışma yürütülmekte, ilgili mevzuat hükümleri de bu doğrultuda güncellenmektedir.

Bu kapsamda sivil toplum alanında faaliyet gösteren STK ve kamu kurumu temsilcilerinin işlemlerini mevzuata uygun yürütmelerini ve Dernekler Mevzuatına pratik bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla dernekleri ilgilendiren güncel mevzuat bir araya getirilmiştir.

Rehbere Ulaşmak İçin Tıklayın....