Ortak Uzlaşı Beyanı nedir?

 21 Ekim 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, 1. Sütunu uygularken, mevcut ‘Tek Taraflı Önlemlere’ geçiş yaklaşımı konusunda bir uzlaşmaya vardı.

Ortak Uzlaşı Beyanı’nın kapsamı

8 Ekim 2021'den önce Tek Taraflı Önlemleri yürürlüğe koyan ülkelerin, Sütun 1 yürürlüğe girene kadar uyguladıkları tek taraflı önlemlerini kaldırmaları gerekmemektedir.

Bununla birlikte, Ortak Uzlaşı Beyanı’nda belirtilen Ara Dönem’de (1 Ocak 2022-31 Aralık 2023'e kadar olan dönem) tahakkuk eden vergilerin; Sütun 1 kapsamında ödenmesi gerektiği tespit edilen vergiyi aşan kısmının (Mahsup Edilebilir Tutar); Sütun 1 kapsamında hesaplanan kurumlar vergisi yükümlülüğü olan A Miktarı’ndan mahsup edilebileceği kabul edilmiştir.

Mahsup işleminden sonra, bakiye Mahsup Edilebilir Tutar ise sonraki dönemlere herhangi bir sınırlama olmaksızın devredilecektir. Bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri uygulamayı planladığı ticari tedbirleri uygulamamayı ve Ara Dönem sonuna kadar başkaca bir ticari tedbir öngörmemeyi taahhüt etmiştir. Bu noktada, ortak uzlaşının sadece beyana taraf ülkeler arasında ve Amerika Birleşik Devleti merkezli çok uluslu şirketler açısından geçerli olacağını ifade etmek gereklidir.

Sütun 1 Çok Taraflı Sözleşme Tarihi revizesi

 OECD tarafından yapılan 18 Aralık 2023 tarihli açıklamayla Dijital Hizmet Vergileri ve diğer ilgili benzer tedbirlerin askıya alınması da dâhil olmak üzere, farklılıkların giderilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki yıl da devam etmesi gerekeceğinden Haziran 2024 sonuna kadar bir imza töreni düzenlenmesi amacıyla, uzlaşıya dayalı bir çözüme ulaşma ve Çok Taraflı Sözleşme metnini Mart 2024 sonuna kadar nihai hale getirme kararlılığının altı çizilmiştir.

Ortak Uzlaşı Beyanı tarih revizesi

 15 Şubat 2024’te yayınlanan yani uzlaşı metniyle Sütun 1 Çok Taraflı Sözleşmesi’nin kabulü ve imzalanması için OECD tarafından revize edilen zaman çizelgesi uyarınca, katılımcılar (ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık) 21 Ekim Ortak Bildirisi’nde yer alan politik uzlaşmayı 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatmaya karar vermişlerdir. Buna göre, "Ara Dönem" 1 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren dönemdir.

Türkiye’nin pozisyonu

22 Kasım 2021’de Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Türkiye'nin Dijital Hizmet Vergisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Dijital Hizmet Vergisine ilişkin ticari eylemleri ile ilgili olarak Tek Taraflı Önlemler Uzlaşısı kapsamında geçerli olan şartların aynısının Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında da geçerli olacağı konusunda mutabık kalmışlardı. ABD ve diğer ülkeler arasında yapılan tarih revizesi kapsamında Türkiye ile de benzer biçimde ara döneme ilişkin tarihin uzatılması beklenmektedir.

Dünya | Doç. Dr. Ayhan Selçuk ÖZGENÇ