Avukatlar, mali müşavirler gibi serbest meslek faaliyeti yürütenler de sürekli müvekkilleriyle, müşteriyle ve işleri gereği ilgili kamu kurumlarıyla direkt temas halindeler. Bu meslekler yürütülürken meslek mensupları; takım elbise, ceket, pantolon, etek vb. kıyafetleri için ekstra harcama da yaparlar. Gelir elde ettikleri mesleki faaliyetlerini yaparlarken giyim harcamaları yapmaları da kaçınılmazdır aslında...

Kaçınılmaz olarak yapılan bu giyim masraflarının vergisel yönü de var tabi ki. Doktor, avukat, mali müşavir, mimar gibi meslek mensupları yaptıkları bu giyim masraflarını, gelirlerinden düşemiyorlar. Maliye’nin açıklamalarında, giyim harcamalarının gider yazılamama nedeni olarak “giyim eşyalarının faaliyetin yürütülmesine mahsus görülmemesi” ve “giyim eşyalarının iş dışında özel hayatta da kullanılmaya elverişli olarak görülmesi.” (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 23 Ekim 2013 tarih ve 1692 sayılı özelge) Günlük hayatta; iş dışında takım elbise, gömlek, etek, kravat kullanımının her geçen gün daha da azaldığı görülüyor aslında. Artık takım elbise, gömlek, kravat neredeyse yalnızca iş amaçlı kullanılır hale geldi. Dolayısıyla doktorun, avukatın, mali müşavirin, mimarın giyim harcamalarının gider yazılamayacağı yönündeki görüşün yeniden gözden geçirilmesinde yarar var.

ŞİRKET DESTEKLERİ

İşletmeler de çalışanlarının kullanması için kıyafet tedarik edip giyim harcaması yapabiliyor. İş güvenliği gereği zorunlu giyim harcamaları yapılabildiği gibi, müşteriyle temas kuran çalışanların temsil kabiliyetini artırabilmek için de giyim harcaması yapılabiliyor. Vergisel yönden bu harcamaların gider yazılıp yazılamayacağında bakılan kriterler ise “giyim eşyasının işin icabı olarak verilmiş olması”, “işte giyilen bir giyim eşyası olması”, “demirbaş niteliğinde bulunan bir giyim eşyası olması” ve “personelin işten ayrılması halinde giyim eşyasının geri alınması”. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 18 Mayıs 2022 tarih ve 8400 sayılı özelge) Eğer çalışana kriterlere uygun iş amaçlı olarak sonradan geri alınabilir bir kıyafet verilmişse bu kıyafetin alış faturasındaki tutar, gider/maliyet yazılabiliyor. Alış faturasındaki KDV’si de harcamayı yapan işletme tarafından indirim olarak dikkate alınabiliyor.

Eğer çalışana verilen kıyafet; belirtilen kriterlerin dışında (demirbaş niteliğinde değilse vb.) ise ücret olarak değerlendiriliyor. Ücret olarak değerlendirilmesi demek, ilave (ücret) gelir vergisinin de hesaplanıp Maliye’ye ödenmesini gerektiriyor. Ücret olarak değerlendirilip ilave vergisinin hesaplanması sonrası giyim harcamaları ancak gider yazılabiliyor.

EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER

Pandemi döneminde zorunlu olarak evden çalışmaya başlayan avukat, mali müşavir gibi meslek sahipleri arasında pandemiden sonra da evinden çalışmaya devam edenler oldu. İşyerlerini kapatıp evini aynı zamanda işyeri olarak kullanmaya başladılar. Böylece ofis kira masrafları ortadan kalkmış oldu. Ofisini kapatan meslek sahipleri ev kiralarının tamamını da vergi hesabından gider olarak düşebiliyorlar. Konutunda mesleki faaliyetini yürüten kişiler; elektrik, su, doğalgaz gibi masraflarının ise yarısını yine gider olarak kayıtlarına alabiliyor.

Hürriyet | Ahmet KARABIYIK