• DOLAR 18,65 %0.01
  • EURO 19,65 %0.07
  • G.ALTIN 1.077,07 %-0.31
  • BİST100 4.962,97 %-1.65
  • BITCOIN 17.086 %0.5
  • ETHERIUM 1.278 %0.7
11°
Dr. Mustafa ALPASLAN

Tüm Makaleleri

Dr. Mustafa ALPASLAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir /
Bağımsız Denetçi

Vergi Borcu ve E-Haciz Mağduriyeti

Bankalar vergi borcu olan mükelleflerin mevduatlarına konulan haciz ve blokajları vergi dairesine transfer konusunda çok yavaş hareket etmektedirler…

Belediyeler Tarafından Emlak Vergisi İçin VZC Kesilemez

Emlak vergisi bildirimi verilmesi gereken hallerde mükellefin bildirim vermemesi durumunda verginin idarece tarh edileceği, idarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değerinin 29 uncu madde hükmü dikk...

Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı Hk.Maliye Bakanlığının Açıklaması

Bilindiği gibi, mahkemeler tarafından hükmedilen avukatlık vekalet ücret ödemelerinden bazılarının KDV tevkifatı yapılmadan gerçekleştirildiği gözlenmiş olup, bu çerçevede konuyla ilgili bazı açıklama...

Tarımsal İşletmelerde Ekim ve Sayım Beyanları

Yasanın 59’uncu mad. hükmünde ise zirai kazançlarını bilanço esasına göre kimlerin ve nasıl tespit edeceği saptanmıştır. Zirai kazançlarını bilanço esasına göre tespit edenler her yıl ekim ayı içerisi...

Sermaye Artışı Yapmayan Şirketlerin Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerinin Akıbeti Nedir?

Münfesih duruma düşen şirketin bilançosunda kayıtlı araç veya gayrimenkul yer alması halinde problem biraz daha farklılık kazanmaktadır. Buna göre; söz konusu gayrimenkulün satılabilmesi için veya bu...

Düğün Salonları, Organizasyon Firmaları Ve Eğlence Yerlerinde Vergi Denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi denetimleri aşağıdaki sektörlerde yoğunlaşmış durumda olup, bu denetimler sırasında söz konusu işletmelerin müşterileri ile olan sözleşme, fatura, sipariş f...

Vergi Borcu Olan Şirketin Yeni Ortakları, Eski Ortakların Borcundan Sorumlu mudur ?

ŞİRKETİN VERGİ BORCU YENİ ORTAKLAR VEYA YENİ MÜDÜR TARAFINDAN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA ESKİ ORTAKLARIN AMME BORCUNDAN SORUMLULUĞU OLABİLİR Mİ?

Şirkete Yeni Giren Ortak Eski Ortağın Borçlarından Sorumlu Olabilir mi?

SGK veya kamu borcu dolayısıyla şirkete yeni giren ortaklar veya ikincil amme borçluları açısından önemli bir sorun gündeme gelebilmektedir.

Mükelleflere Elektronik Ortamda Vdk Tarafından Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Davetiyesinin Tebliğ Edildiğinin İdarece Kanıtlan

Elektronik ortamda tebliğe uygun ortam ve kullanıcılar gereklidir. Bilgi düzeyi düşük ve teknik olanakları kullanamayan mükellef grupları için elektronik ortamda tebliğ şekli yeniden düzenlenmesi gere...

Vergi Müfettişine İbraz Edilemeyen Defter Ve Belgelerin Akıbeti Nedir?

Vergi mükelleflerinin yasal olarak tutmak ve kullanmak zorunda olduğu defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde mazeretsiz olarak ib...