e-Belge uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarlar değişiyor

Kapsam

1/3/2022 tarihinden önce gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere

1/3/2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere

e-Belge uygulamalarına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükelleflerine düzenleyecekleri faturalardan vergiler dahil

5 bin TL’yi aşan faturalar e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için 2 bin TL’yi) aşan faturalar e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

e-Belge uygulamalarına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlara düzenleyecekleri faturalardan vergiler dahil

30 bin TL’yi aşan faturalar e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

5 bin TL’yi aşan faturalar e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.