Son yıllarda e-ticaret iş hayatına büyük değişim getirmiş ve bu kapsamda ticari faaliyetler yeni bir yöne evrildi. Artık e-ticaret hayatımızın vaz geçilmez bir parçası olmuştur.

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5986 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "E-İhracat Destekleri" yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İlgili karar ile şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi ve şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerini sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanması hedeflenmiştir. Karar kapsamındaki destekler Ticaret Bakanlığı'nın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)'ndan ödenecektir.

Karar kapsamında; e-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1,5 milyon TL'ye kadar desteklenebilecektir.


Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20'sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince desteklenebilecektir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon TL'yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon TL'yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL'yi geçemeyecektir.


E-İhracat Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, 4 üncü madde kapsamında belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl süresince desteklenebilecektir. Bu destek, B2B platformları için yıllık 4 milyon TL'yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15 milyon TL'yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon TL'yi, pazaryerleri için yıllık 30 milyon TL'yi geçemeyecektir.


Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10'unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere desteklenebilecektir.

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5 milyon TL'ye kadar desteklenecektir. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilecektir.

Bu destek kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon TL'yi, pazaryerleri için yıllık 15 milyon TL'yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL'yi geçemeyecektir.

Bir sonraki yazımda e-ticaretle ilgili yenilikleri paylaşmaya devam edeceğim.

Star | Resul KURT