Geçen hafta e-ihracatla ilgili son gelişmeleri bu köşeden paylaşmıştım.

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5986 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "E-İhracat Destekleri"nin yürürlüğe girmesi ile birlikte önemli gelişmeler ve rakamsal artışlar olmasını bekliyorum. Söz konusu desteklerle ilgili devam bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL'ye kadar desteklenecektir.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alman Hizmet Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 (üç) yıl süresince, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon TL'ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 1,5 milyon TL'ye kadar desteklenebilecektir.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince ve %50 oranında desteklenebilecektir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL'yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2,5 milyon TL'yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3 milyon TL'yi geçemeyecektir.

Yararlanıcılara İlişkin Üst Limitler

Söz konusu yukarıda sayılan destekler kapsamındaki ödemelere ilişkin destek oranının hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALITY® destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacaktır.

Bu kapsamındaki desteklerden, şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15 milyon TL'ye, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45 milyon TL'ye, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon TL'ye kadar desteklenebilecektir.

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL'ye kadar desteklenebilecektir.

İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1,25 milyon TL'ye kadar desteklenebilecektir.

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon TL'ye kadar desteklenebilecektir.

E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 (iki) proje için, proje başına en az 1 (bir) en fazla 4 (dört) yıl süresince yıllık 4 milyon TL'ye kadar %75 oranında desteklenebilecektir.

E-ihracat tanıtım desteğinden işbirliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlandırılabilecektir.

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği

İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri, ikinci bölümde yer alan dijital pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alman hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 projesi için ve proje başına 15 milyon TL'ye kadar desteklenebilecektir.

Türkiye e-İhracat Platformu Desteği

Bakanlığın koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye'nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5 yıl süresince, yıllık en fazla 150 milyon TL'ye kadar desteklenebilecektir. Bu kapsamda en fazla 1 proje desteklenebilecektir.

E-İhracat Destek Programları ve Proje Esaslı Desteklerin Yürütülmesi

Bu desteklerin uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin e-ihracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30 milyon TL'ye kadar desteklenebilecektir.

Star | Resul KURT