Öncelikle e-ticaret dediğimizde ne anlıyoruz? İnternet üzerinden yapılan her türlü ticari işleme e-ticaret diyoruz. Bu bir ürün veya hizmet olabileceği gibi fiziksel olmayan (siber güvenlik v.b.) işlemlerde e-ticaretin konusuna girmektedir. İlk e-ticaret işlemi 1994 yılında 21 yaşındaki Dan Kohn adlı bir genç tarafından basit bir CD (Compact Disk) satışı ile oldu. 1994 yılından günümüze kadar yaklaşık 28 yılda birçok değişikliğe uğradı ve son 2019-2020 yıllarında yaşadığımız pandemi ile farklı bir boyuta evrildi. Hatta artık e-ticaretin nirvanası olarak lanse edilen Metaverse denilen sanal bir evren bile oluşturuldu. Peki günümüzde pek çok kurumsal firma e-ticaret yatırım yaparken kısıtlı bütçeleri ile evde kendi ürünlerini üretip satan kişilerinde bu firmalar ile rekabet edebilmesini sağlayan kanunlarımızdan haberleri var mı? Bu makalemizin konusu evde kendi ürünlerini üretip satan vatandaşlarımızın faydalanabileceği muafiyetleri anlatarak hem gelişmelerine hem de kısıtlı bütçelerine fayda sağlayabilmektir.

1 Ocak 2021 tarih ve 7256 sayılı resmi gazete yayımlanan kanunla evlerde üretilen malların internet üzerinden satışında esnaf muafiyetinden yararlanabilmek için öncelikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar;

  • İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesinden “Esnaf Vergi Muafiyeti” belgesi alınması,
  • Türkiye’de Kurulu Bankalarda ticari bir hesap açtırması ve tüm ticareti işlemleri bu banka hesabı üzerinden yapması (tahsilat, ödeme v.b.),
  • Bir takvim yılında elde edilen hasılatın;

2021 Yılı için 240.000,00-TL (İkiYüzKırkBinTürkLirası)

2022 Yılı için ise 326.880,00-TL (ÜçYüzYirmiAltıBinSekizYüzSeksenTürkLirası) aşmaması gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, yukarıda belirtilen yıllık hasılatı aşanlar gerçek usulde vergilendirilecek olup hasılatları yukarıda belirtilen tutarlara gelmesine rağmen bu muafiyetten tekrar yararlanamayacaklardır. Ayrıca ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde vergiye tabi olarak ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de bu muafiyetten yine yararlanamayacaklardır.

Muafiyetten yararlanacak olan ve kendi ürünleri üreten vatandaşlarımız için bu tutarlar, her bir ürün cinsi için geçerli olmayıp, üretimini yapıp internet üzerinden sattıkları ürünlerin toplam satış hasılatlarını kapsamaktadır.

Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilmiş olması(işyeri açılmayacak), sanayi tipi seri üretim yapan makine ve alet kullanılmayacak ve de evlerde imal edilen ürünler sadece internet üzerinden satılacak. Diğer mükellefler gibi perakende satışlar muafiyeti bozmaktadır.

Ayrıca evlerde kendi üretimlerini yaparken dışarıdan işçi çalıştırılması durumunda ise asgari ücretin yıllık tutarını (2021 yılı 42.930,00-TL) geçmeyecek şekilde ücret ödemesi yapabilir. Bu tutarın aşılması durumunda yine muafiyet bozulmaktadır. (2022 yılı için ise yıllık 68.850,00-TL aşmaması gerekmektedir).

E-Ticaret yaparak evde üretip internet üzerinden satış yapan vatandaşlarımız bu ürünlerini yurtdışına ihraç etmeleri durumunda %50 olarak kazanç istisnasına sahip olacaklar. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken husus, esnaf muafiyetine sahip kişiler ihracat yapacakları ürünler aşağıdaki alanlarda olmaması gerekmektedir. Bunlar;

  • Kargo işletmecisi tarafından düzenlenmiş elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile gerçekleştirilen satışlar,
  • Yazılım
  • Tasarım
  • Hizmet’dir.

Bunların dışında esnaf muafiyetinden yararlanmakta olan vatandaşlarımız ihraç ettikleri ürünlerin üzerinden kazanmış oldukları hasılatın %50 vergiden istisna olacaktır.

Şunu da kısaca hatırlatmak isterim tüm  bu kazançlar merkezi ülkemizde bulunan ticari hesaba aktarılması, yatırılması gerekmektedir. Banka bu işlemlerde yatan gelir üzerinden çalışan personel yok ise %4, bir ve üzeri çalışan var ise %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak suretiyle beyan edip ödemek zorundadır. Çalışan personelin bir(1) ayda en az on(10) gün çalışması gerekmektedir. Evlerde üretilip internet üzerinden satışının yapılması sonucunda faydalanılabilecek muafiyeti Gelir Vergisi Genel Tebliği doğrultusunda aktarmaya çalıştık.

Faydalı olması dileğiyle.

Can Doyranlı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir