Harçlar Kanununun 113’ üncü maddesinde; “…… Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir.

….” Hükmüne yer verilmiştir.

 Yukarıdaki Kanun hükmü gereği elektrik üretimi lisansına sahip firmaların, lisans harçlarını mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Editör: Hakan UYSAL