2024 yılına ilişkin tahakkuk eden;

-  Emlak vergisi,

-  Çevre temizlik vergisi,

-  İlan ve reklam vergisinin 1’ inci taksiti ile,

-  Veraset ve intikal vergisinin 2024 yılı 1 inci taksitinin,

Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

 Ödeme yapılmadan önce; yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, yeni bina inşa edilmesi, mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi, binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi (örneğin; konut olarak kullanılan binanın tamamının veya bir kısmının işyerine dönüştürülmesi, tarlanın arsaya dönüşmesi, birleşme, bölünme, trampa, yola terk gibi nedenlerle arsanın parsel numaralarının veya metrekaresinin değişmesi) gibi nedenlerle daha önce gayrimenkulün bulunduğu belediye emlak vergi dairesi müdürlüğüne yapılan bildirimlerin dikkate alınıp alınmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bahsettiğimiz değişme sebepleri 2024 yılında çıkmışsa bildirimin yapılması halinde izleyen yıl başından itibaren (01.01.2025 tarihinden) son duruma göre emlak vergisi tahakkuk edecektir.

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.