EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte okurlarımızdan da her gün onlarca soru geliyor.

Bazı okurlarımız emeklilik başvurusu yaptıklarını ve işyerinden ihbar ve kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını merak ediyor.

Elbette emeklilik nedeniyle işten ayrılan ve en az bir yıldır o işyerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor.

Ancak ihbar tazminatı farklı şartları gerektiriyor.

Diğer bir deyişle emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatı alamaz. Emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren işten ayrılabilir.

İş Kanunu gereği iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

İş Kanuna göre iş sözleşmeleri;

- İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılmaktadır. Sözleşmelerle veya toplu iş sözleşmeleriyle ihbar sürelerinin arttırılması mümkündür.

İş sözleşmesini kanunda belirlenen 2-4-6-8 haftalık bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır.

Yukarıda belirtilen bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Yani bir kısmının bildirim süresinde çalışarak, bir kısmını da tazminat olarak ödenmesi uygun değildir. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.