29.12.2023 tarih ve 32414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek 11’inci maddesine istinaden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlere ait katılım payı tutarları 2024 /1 sayılı tebliğ ile 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince yurt içinde piyasaya arz edilen, 2872 sayılı Kanuna ek-1 sayılı listede yer alan plastik poşet, lastik, akü, piller, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrik ve elektronik eşya, plastik ambalaj, metal ambalaj, kağıt-karton ağırlıklı kompozit ambalaj, cam, ambalaj, ahşap ambalaj vb ürünleri kapsamaktadır.

Tebliğe istinaden listede yer alan ürünlere ait geri kazanım ve katılım payı tutarları yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2024 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231229-6-1.pdf

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Editör: Hakan UYSAL