5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, evde çocuk - hasta bakıcı, gündelikçi veya bahçıvan ya da konut kapıcısı çalıştıranların sigorta yükümlülükleri, çalışma süresine göre değişiyor. Ev hizmetlerinde ayda on gün ve daha fazla çalıştırılan işçiler için uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigorta yapılması yasal zorunluluk. Bu kişilerin ayda on günden az çalıştırılması halinde ise yalnızca iş kazası ve meslek hastalığına karşı kısa vadeli sigorta yükümlülüğü bulunuyor.

Ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar “kolay işverenlik” hükümlerinden yararlanıyorlar. E-Devlet’ten giriş yaptıktan sonra kolay işverenlik bölümü seçildiğinde, “Ev hizmetlerinde on günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin form” çıkıyor. Form doldurulduktan sonra işçi ve işverence imzalanarak işverenin ikamet ettiği ilçeye en yakın sosyal güvenlik merkezine veriliyor. Formda işçinin işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı, ücret tutarının ne olacağına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Kolay işverenlik uygulamasından yararlanan işverenler her ay prim hizmet belgesi düzenlemekten ve bu belge için damga vergisi ödemekten kurtuluyorlar. Ayda on gün ve üzerinde işçi çalıştıranlar 2023 yılı boyunca en az asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazanç üzerinden prim ödeyecekler. Asgari ücretle işçi çalıştıranlar on günlük çalıştırdıkları işçi için 1.251 TL sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödeyecekler. Ayda 30 gün çalıştıranların ödeyeceği aylık prim tutarı ise 3.753 TL olacak.

Primini düzenli ödeyenler 5 puanlık indirimden yararlanabiliyorlar. Bu durumda ödenecek aylık prim tutarı on gün çalıştırılan işçi için 1.084 TL, 30 gün çalıştırılacak işçi için 3.253 TL olacak.

Ev hizmetlerinde çalıştırılacak kişi emekli ise sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenmesi gerekiyor. On gün çalıştırılan işçi için 1.067 TL, 30 gün çalıştırılan işçi için ise 3.202 TL SGDP ödenecek.

AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ İÇİN GÜNLÜK 6.67 TL PRİM

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süreyle çalıştırılan işçiler için de öncelikle e-Devlet üzerinden kolay işverenlik başvurusu yapılması gerekiyor. Bu şekilde işçi çalıştıranlar, her bir gün için 2023 yılında 6.67 TL prim ödeyecekler. Ödenen bu prim, işçiye iş kazası veya meslek hastalıklarına karşı koruma sağlarken, işvereni de sorumluluktan kurtarıyor.

İŞÇİLER EKSİK GÜNLERİNİN PRİMİNİ ÖDEYEREK 30 GÜNE TAMAMLAYABİLİR

Ev hizmetlerinde çalışanlar, eksik günlerinin primlerini kendileri ödeyerek prim günlerini 30’a tamamlayabiliyorlar. Hiçbir işverenin yanında 10 gün ve daha fazla çalışamayanlar ise 30 günün tamamının primini kendileri ödeyerek emekliliğe saydırabilirler.

Ev hizmetlerinde çalışıp primini kendileri ödeyenlerin ödemeleri gereken günlük prim tutarı 108.42 TL, aylık prim tutarı ise 3.253 TL’yi buluyor.

Habertürk