23 Ağustos 2022 günü öğleden sonra Bursa Ticaret Borsası’nda değişik bir toplantı vardı. Toplantının su­nucusu Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu idi. Helal konusu bizim gibi yurt dışına, Avrupa’ya veya Hristiyan ülkelere iş veya turistik amaçla gidenler için çok önemli bir konu idi. Derhal bu toplantıya katılmak üzere harekete geçtim. Helal gıda konusundaki yaşadıklarımı da ya yazımın ayrı bir bölümünde anlatacağım veya yeni yazı konusu yapacağım.

Helal belgeli ürün ve hizmetler konusunda bilgiler ver­mek üzere Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Sayın Zafer Soylu konuşma yaparak kurumunu tanıttı.

Helal belgeli ürün ticareti her geçen gün tüm dünyada devamlı olarak büyü­mektedir. Helal belgesi ve uygunluk değerlen­dirme sektöründe bir­çok ülkenin, çeşitli kaygıları nedeniyle ortak bir belgelendirme sistemi çok uzun bir süre kurulamamıştır.

Bu amaçla önce İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı İslam ülkeleri Stan­dartları ve Metroloji Ens­titüsü (SMIIC) diye bir teşkilat 2010 yılında ku­rulmuştur. SMIIC, üye ülkeler ve paydaşların temsilcilerinden oluşan teknik komiteler aracılı­ğıyla, helal alanında bel­gelendirme ve akreditasyon konularında standartlar hazırlamaktadır.

Bu çalışmalardan sonra Türkiye’de de HAK (Helal Akre­ditasyon Kurumu) adında devlet tarafından bir kurum ku­rulmuştur. Bu kurum, helal akreditasyonu konusunda çalışmalar yapacak ve belgelendirme verecek kuruluşları kontrol edecek ve akredite edecektir.

Aklımıza ilk gelen Türk Standartları Enstitüsü, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri veya benzerleri gibi yeni bir ak­reditasyon kuruluşunun gündeme geldiğidir. Yapılan uy­gulamalardan biliyoruz ki bu kurumlar işlerini çok ciddi olarak yapmaktadırlar.

İşte, Bursa’da Ticaret Borsası’nda yapılan toplantı bu ak­reditasyon kurumunu basınla tanıştırmak ve helal akredi­tasyonu konusunda çalışmaların hızlanmasını sağlamak için yapılmıştı.

Hak yani Helal Ak­reditasyon Kurumu, akreditasyon belgesi veren kuruluşları de­netler ve onlara belge verir. Helal akreditas­yonu özellikle tüketi­ciyi koruma yasası göz önüne alındı­ğında çok önemlidir. Yapılan yanlışların cezası çok ağırdır. Akredite kuruluşlar, bu yaptırımlar karşısında belgelerini dahi kaybettikleri gibi çok büyük cezalar da ödeyebilmek zorunda kalmaktadır.

Helal akreditasyon belgesi veren kuruluşlar HAK site­sinde görülmektedir.

Tabii, Helal Akreditasyonu dediğimiz zaman, bizlerin aklına hemen helal gıda gelmektedir. Oysa gıda dışında lojistik, bankacılık gibi konularda da helal sertifikası veril­mektedir. Helal Akreditasyon kurumu Ankara’dadır. Yazı­mın içinde adresini ve iletişim bilgilerini paylaşacağım.

Bursa’da da birçok gıda, sanayi, lojistik tesisi ve banka­nın Helal Akreditasyon belgesi almak mecburiyetinde ol­duğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Bursa’da helal akreditasyon belgesi konusunda çalışacak firmalara ihti­yaç olduğu de kesin olarak gündeme gelmektedir.

Yazımın bu konuda faydalı olacağını düşünüyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu

Adresi : Mustafa Kemal Mah. Şehit Öğretmen Şenay Ay­büke Yalçın Cad. (2120.Cadde) No. 13 06530 Çankaya, An­kara, Türkiye

Telefon: 0312 939 08 00

İnternet Sitesi www.hak.gov.tr

Okurlarımızın ve ilgilenenlerin bu siteyi takibi hem ken­dileri hem ithalat ve ihracat yapanlar ve gündeme gele­cek lojistik ve faizsiz bankacılık çalışmaları açısından iyi olacaktır kanaatindeyim.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA