Üç ortaklı bir limited şirketin büyük hissedarıyım. Ortaklarımızdan biri kendi hisselerini kardeşine devredecek ve aynı gün bu devir hakkında ortaklar kurulunda karar alınacak. Yeni ortağın sigortalılığı için SGK'ya biz mi bildirim yapacağız, yoksa vergi dairesinden mi bildirim yapılacak? V. ÇINAR
5510 sayılı Kanun'a göre limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirilir. Burada bildirim yükümlülüğü ticaret sicil memurluğuna aittir.
Ancak, limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarihin, ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekir. Devir hakkında ortaklar kurulunda karar alınacağına göre, bu tarihten itibaren 15 gün içinde bildirim yapmanız halinde ceza ile karşılaşmanız söz konusu olmayacaktır.

Takvim