16.03.2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde,

GEÇİCİ MADDE 1- (1) ‘’Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01.01.2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur’’ denilmektedir. Sisteme giriş ve kayıt işlemleri yoğun bir şekilde devam etmekte olup, sürecin çok dinamik olması sebebiyle kayıt işlemleri 01.01.2024 tarihinden sonra da devam edecektir.

Tüm paydaşlara önemle duyurulur.

Editör: Hakan UYSAL