06.04.2023 - 7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİNE GÖRE BEYANDA BULUNANLAR İÇİN EK KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ (EK:21)
KDV1 ve KDV4 beyannamelerinde 7440 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamındaki işlemler için "7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER" tablosunu doldurup taksit seçeneğini seçen mükellefler tarafından doldurulması gereken "EK:21-Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesine Göre Beyanda Bulunanlar İçin)" Beyanname Düzenleme Programında "Yeni (7440 Stok Beyanı)" menüsüne eklenmiştir.

06.04.2023 - 7440 SAYILI KANUNUN 6/3 MADDESİNE GÖRE KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN (NET) ALACAKLAR İÇİN VERGİ BEYANNAMESİ (EK:22)
7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında "EK:22-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi" Beyanname Düzenleme Programında "Yeni (7440 Stok Beyanı)" menüsüne eklenmiştir.