İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girerek kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanları kapsama aldı. Ancak kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenmişti.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27.12.2023 tarihinde kabul edilerek yasalaştı.

Bu düzenlemeye göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlük tarihi, 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e ertelenmektedir.

Erteleme sadece işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam yükümlülüğüne ilişkin olup, bunun dışında kalan iş güvenliğine ilişkin yükümlülükler ertelenmemiştir. Buna göre 50 işçiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde;

- İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması,

- Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması,

- Tahliye planının yapılması,

- Termal konfor şartları, İş hijyeni-ortam ölçümlerinin yapılması,

- İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,

- Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,

- Çalışanların bilgilendirilmesi,

- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, İşe başlama eğitimlerinin verilmesi

- Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi,

- Destek elemanı eğitimleri ve görevlendirmesi,

- İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri,

- Diğer işverenler ile İSG çalışmalarında koordinasyonun sağlanması,

- İş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması,

- Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmesi,

gibi yükümlülükler ertelenmemiş olup, 2012 yılından beri devam etmektedir.

Ayrıca yapılan düzenleme ile çok tehlikeli sınıfta, 31.12.2024 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilebilmesi ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise 31.12.2024 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilmesi mümkün olacaktır. 

Resul KURT