TÜRK-İŞ ve TİSK’in gelir vergisi tarifesinde değişiklik talebi konusunda Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdikleri mektubun ardından konu Meclis gündemine de taşındı.

Ekonomiye ilişkin torba teklifin Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Türk-İş Danışmanı Enis Bağdadioğlu, emek kesiminin gelir gelir vergisi tarifesi ve oranlarının ücretliler lehine düzeltilmesini beklediğini söyledi.

Bağdadioğlu, “Çünkü biz yılın başında aldığımız ücreti, yılın ortasından itibaren almamaya başlıyoruz. Yılbaşında 10 bin lira net ücret alan bir işçi arkadaşımızın ücreti yıl ortasında 9 bin 446 liraya düşüyor, eylül ayından itibaren 9 bin 143 liraya geriliyor. Bir taraftan artan enflasyon, bir taraftan artan vergi oranları nedeniyle düşen gelir, işçinin çalışma koşullarını, yaşama şartlarını olumsuz etkiliyor. Brüt asgari ücretle ilk basamak arasında 2002’de 17 kat fark varken şimdi 4,95 kat var. Biz, öncelikle ücretliler için ayrı bir tarife belirlenmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreter Yardımcısı Nagehan Akan da, “2002 yılındaki ilk vergi diliminde gelir vergisi asgari ücretin 17 katı iken, şu an 5 katı bile değil. Bu da işçi ücretleri, çalışan ücretleri üzerindeki vergi yükünü bir düzenleme olmaksızın artırıyor.  O yüzden asgari ücret ve sosyal yardımlar dikkate alınarak gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlenmeli” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Hukuk Müşaviri Hamdi Abdullah Koçoğlu da kriz süresince gelir vergisi oranlarının yüzde 10’a sabitlenmesi ve yine vergi dilimlerindeki artış oranının enflasyon oranı üzerinde belirlenmesi ve her bir vergi dilimi tutarının aynı oranda artırılmasını talep etiklerini söyledi. 

TÜRK-İŞ ve TİSK, Cumhurbaşkanlığına gönderdiği mektupta gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık asgari ücret brüt tutarının (fazla mesai, yol, yemek, yakacak yardımları gibi ek menfaatlerde dikkate alınarak) belirli bir miktar üzerinde tespit edilmesi, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesini istemişti.

Madenlerde 152 bin kişi iş kazası geçirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Bartın Amasra’da yaşanan maden kazasının ardından 2003-2021 yılları arasında gerçekleşen maden iş kazalarını inceledi. SGK istatistik yıllıklarındaki verilerden hareketle kaleme alınan rapora göre, 2003-2021 yılları arasında taş kömürü ve linyit madenlerinde çalışan toplam 152 bin 698 kişi iş kazası geçirdi. Bunlardan en az 921’i hayatını kaybetti. CHP’li İlgezdi,”AKP iktidarında, sermayenin kontrolüne terk edilen kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 arttı” dedi.

Dünya | Canan SAKARYA