1. Genel bilgiler

 • İlk önce 24 alan 97 dalda "Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programları" hazırlanmış, Talim ve Terbiye Kurulunun 02.09.2021 tarihli ve 34 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunarak uygulamaya konulmuştur. Şu anda 34 Ana sektör ve 184 alt sektörde uygulanan Usta Telafi Programı MESEM tarafından uygulanmaktadır.
 • Bu programlardan hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın istemeleri halinde tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabileceklerdir.
 • Uygun işçilerin eğitim için mesaiden ayrılmaları, okula gitmeleri söz konusu değildir. Eğitim süresince çalışanlar mevcut işlerini yapmaya devam ediyor olacaklar.
 • Programın süresi ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır.
 • Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır.
 • Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde başlanacaktır.
 • Öğrenciler yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınabileceklerdir.
 • Eğitim sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenecektir.
 • Sınavda başarı zorunluluğu yok.

2. Uygulama süreci

 

4. Program yükümlülükleri

Ustalık telafi programları kapsamında işbirliği yapacak işletmelerin;

 • İşbaşı eğitim programlarında olduğu gibi sigortalı sayısını korumak,
 • Program bittikten sonra istihdam zorunluluğu,
 • Diğer SGK teşvikleri ile bağlantısı

bulunmamaktadır.


Not: EY SGK birimi UTP teşvikinde müşterilerine destek sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş