Özellikle istihdamın artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla son 10 yılda çok sayıda teşvik düzenlemesi yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Konuyla ilgili son olarak istihdamın niteliğinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ustalık Telafi Proğramı adı altında önemli bir teşvik düzenlemesi hayata geçirilmiştir. Binlerce işletmemizi ilgilendiren bu konu yeterince bilinmediğinden buna ilişkin gerekli açıklamalar aşağıda yer almıştır.

Uygulama Esasları

İşverenler için uygulanmakta olan devlet teşviklerine  son olarak eklenen teşvik Milli Eğitim Bakanlığı “Ustalık Telafi Programı” kapsamında verilen eğitim sonunda sağlanan teşviktir.

Bu kapsamda;

• MEB il müdürlüğü ile işyeri arasında imzalanan sözleşme sonrasında, Ustalık Telafi Programı başlatılmaktadır. 

• Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan  kılavuzda belirtilen 24 ana sektörde faaliyet gösteren firmalar, bu programdan yararlanabilmektedir. 

• Bu firmalardaki en az lise mezunu her personel programa katılabilmektedir. 

• Program kapsamındaki eğitim firma bünyesinde gerçekleşmekte, personelin işyeri dışına gitmesi gerekmemektedir. 

27 Haftalık Eğitim Sonucu 100 Personel için 1.781.500 TL Teşvik

• Programı başarı ile tamamlayan her personel, “Ustalık Belgesi” almakta, bu belge aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmektedir. 

• Toplam 27 haftalık program süresi için işverene, personel başına 17.815 TL destek verilmektedir. 


Uygulamaya İlişkin Bakanlıkça Belirlenen Esaslar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişik tarihlerde çıkarılan yönetmeliklerle  En az ortaöğretim kurumu mezunlarından Bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilir. Çerçeve öğretim programında yer alan alan/dal dersleri işletmelerde yapılabilir.” Hükümleri getirilmiştir. Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında uygulanmak  üzere  24  alan  97 dalda “Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim  Programları” hazırlanmış, ve  ilgili Kurul  Kararı  ile uygun bulunarak uygulamaya konulmuştur.

Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında uygulanmak üzere  Kurul Kararı ile uygulamaya konulan Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim  Programlarında eğitim öğretim faaliyetleri aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır.

Buna göre;

• Bu programlardan hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın istemeleri halinde tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabileceklerdir.

• Programın süresi ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar  olup en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır.

• Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır.

• Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde başlanacaktır.

• Eğitim süresince öğrencilerin sigorta primleri ile işletmelere Devlet katkısı ödemesi  yapılacaktır.

• Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibarIylA  açılacak  ilk  sınav döneminde alınabileceklerdir.

• Eğitim sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenecektir.

• Öğrenciler, e-Mesem sistemi “Ön Kayıt” ekranındaki “Kapsam” bölümünden “Ustalık Telafi” sekmesi seçilerek kaydedilecektir.

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar “Telafi Çerçeve Öğretim  Programının  Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar” başlığı altında yer almaktadır.

Bu kapsamda, 24 alan 97 dalda hazırlanarak Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları bünyesinde mesleki eğitim merkezi programı bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında uygulamaya konulan “Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programları” ve buna ilşkin uygulama esasları http://meslek.eba.gov.tr/ internet sayfasında yayınlanmıştır.

Olay | Fatih Acar