*Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde,

> Hiç Verilmemiş Olan Vergi Beyannamelerinin Verilmesi (VERİLECEK BEYANNAMELER PİŞMANLIKLA VERİLEMEZ.)
> Eksik Veya Yanlış Yapılan Vergi Beyanının Tamamlanması Veya Düzeltilmesi Ve
> Ödeme Süresi Geçmiş Bulunan Vergilerin Gecikme Zammı Oranında İzah Zammıyla Birlikte Aynı Sürede Ödenmesi Şartıyla Vergi Ziyaı Cezası %20 Oranında Kesilir.

%20 Vergi Ziyaı Cezası Hemen Ödenmek Zorunda Değildir. İhbarnamenin Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde:
> Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Sahte Veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanma Fiilinin İşlenmiş Olabileceğine Dair Yapılan Ön Tespitler İçin Uzlaşma İstenemez.) Veya
>Cezada İndirim Talep Edilebilir.

Aksi Takdirde Konuyla İlgili Vergi İncelemesine Veya Takdire Sevk Edilir.

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir

Editör: Hakan UYSAL