Geçen hafta 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) birçok önemli değişiklik yapıldı. Öyle ki birçok sağlık hizmetinin tanı, tedavi ve ödeme usulü yeniden belirlendi. Bu açıdan özellikle özel hastanelerin ve vakıf üniversitesi hastanelerinin yeni Tebliğ hükümlerine uyum açısından bilgilerini revize etmelerinde fayda var.
SUT’da yapılan değişiklikler içerisinde en dikkat çekici olanlardan birisi katılım payı tutarlarını düzenleyen (1.8. Katılım Payı) maddesi ile ilgili. Değişiklik öncesi metinde katılım payı tutarları dört grupta düzenlenmişken değişiklik sonrası bu tutarlar altı gruba ayrılmış bulunmakta. Ancak hemen belirtelim ki temel anlamda katılım payı tutarlarında herhangi bir artış söz konusu değil. Bununla birlikte yapılan yeni gruplama ile Sağlık Bakanlığına bağlı semt poliklinikleri, birinci basamak özel sağlık hizmet sunucuları ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde uygulanan katılım payı tutarlarına ilişkin soru işaretleri ortadan kaldırılmış bulunmakta.

​Yeni Gruplar Nasıl Belirlenmiş?
SUT’da yapılan değişiklik sonrasında katılım payı tutarlarına ilişkin yeni gruplar aşağıdaki şekilde belirlendi:
1- İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında: 6 TL
2- Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde: 7 TL
3- Tıp Fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde: 8 TL
4- Tıp Fakülteleri bulunan Vakıf üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde: 8 TL
5- Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde: 15 TL
6- İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında: 15 TL

Birinci Basamak Özel Sağlık Hizmet Sunucularında Katılım Payı Yok
Yapılan yeni düzenleme ile özel sağlık hizmet sunucularından sadece ikinci ve üçüncü basamakta yer alanlardan katılım payı (15 TL) alınması öngörülmüş. Dolayısıyla birinci basamak özel sağlık hizmet sunucularından katılım payı alınmayacak. Buna göre; evde bakım merkezleri, işyeri sağlık ve güvenlik hizmeti sunan birimler, özel poliklinikler, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları tarafından katılım payı alınması söz konusu olmayacak.

Aile Hekimine Gidenler Para Ödemez
SUT’da yapılan değişiklikle katılım payı alınmayacak olan birinci basamak resmi sağlık hizmet sunucuları da ayrıntılı olarak yeniden sınıflandırılmış. Buna göre katılım payı alınmayacak olan birinci basamak resmi sağlık hizmet sunucuları aşağıdaki şekilde belirlenmiş:

 1. Bünyesinde birinci basamak sağlık hizmet kuruluşu bulunan ilçe sağlık müdürlüğü
 2. Toplum sağlığı merkezi
 3. Aile sağlığı merkezi
 4. Halk sağlığı laboratuvarı
 5. Kurum tabipliği
 6. 112 acil sağlık hizmeti birimleri
 7. Üniversiteler bünyesindeki mediko-sosyal birimler
 8. Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık birimleri
 9. Belediyelere ait poliklinikler
 10. Birinci basamak ayaktan ve yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan sağlık hizmet sunucuları entegre ilçe devlet hastaneleri 


  Dr. Mehmet BULUT
  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

​​