Evet, sigorta şirketi kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda 5 Temmuz 2022 tarihinden bu yana yaşanan belirsizlik nihayet bitti! Mükellefler artık KDV iadelerini banka teminat mektubu yerine, sigorta şirketi kefalet senedi vererek de alabilecekler. Maliye bu konuda gerekli olan düzenleme ve değişiklikleri biraz geçte olsa nihayet yaptı.

5 Temmuz’da kefalet senedi ile ilgili ne düzenleme yapıldı?

7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10. Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri”

Ayrıca, yine aynı Kanunun 85. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teminat mektubu” ibaresi de, “10 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirildi.

Her iki değişiklikte 5 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi (5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete).

Bu değişiklik sonrasında kefalet sigortası senetlerinin KDV iadelerinde, vergi, SGK, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına olan borçların tecil-taksitlendirilmesinde teminat olarak kabul edilmesi, çeşitli nedenlerle kamu tarafından teminat istenilen durumlarda (örneğin akaryakıtçılar) kefalet senetlerinin teminat olarak verilebilmesi ve idarelerinde bunu kabul etmeleri zorunlu hale geldi.

Maliye vakit geçirmeden Tahsilat Tebliğini yayınladı

Sigorta şirketi kefalet senedi düzenlemesi yasalaşır yasalaşmaz Maliye hemen bir Genel Tebliğ çıkararak, durumu kamuoyu ve tüm teşkilatına duyurdu, sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek süresiz ve şartsız kefalet senedi örneğini Tebliğ ekinde yayınladı (14 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği, 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete).

Vergi daireleri KDV iadesi için verilen kefalet senetlerini kabul etmedi

KDV iadelerini almak için sigorta şirketlerinden süresiz ve şartsız kefalet senedi alarak vergi dairelerine başvuran mükellefler büyük bir şokla karşılaştılar. Vergi daireleri, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bu yönde bir değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle, mükelleflerin kefalet senedi karşılığı KDV iade taleplerini reddetti.

Peki, vergi daireleri haklı mıydı?

Bu konuda vergi daireleri hem haklı hem de haksızdı!

Kefalet senedi düzenlemesi 5 Temmuz itibariyle yasalaşmış ve 6183 sayılı Kanuna işlenmişti. Dolayısıyla, KDV iadelerinde sigorta şirketi kefalet senedinin teminat olarak kabul edilmesine engel bir durum kalmamıştı. Ancak, vergi daireleri, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bu yönde bir değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle, mükelleflerin kefalet senedi karşılığı KDV iade taleplerini haklı olarak reddediyordu. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümlerinde banka teminat mektubu ibaresi geçtiğinden, vergi dairelerinin KDV iadelerinde kefalet sigortası senetlerini kabul etmemesinde bu yönüyle mevzuata aykırı bir husus bulunmuyordu. Çünkü, KDV iadeleri ayrı bir mevzuata ve prosedüre tabi, kefalet sigortası senetleri ile ilgili başta bu senetlerin nerden ve nasıl teyit edileceği hususu başta olmak üzere pek çok konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yeni düzenleme ve değişiklikler yapılması gerekiyordu.

İş dünyasının gözü patladı

İş dünyası, 5 Temmuz’dan bu yana Maliye’den, KDV iadelerinde sigorta şirketi kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilmesine yönelik olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapmasını bekliyordu.

Yani, iş dünyasının gözü kulağı Maliye’deydi!

Maliye nihayet KDV Tebliğini yayınlayarak belirsizliği bitirdi

Maliye, dünkü Resmi Gazete’de yayınladığı KDV Tebliği ile, sigorta şirketi kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilmesine dönük düzenleme ve değişiklik yaparak, iş dünyasının bu konuda yaşadığı büyük belirsizliği ortadan kaldırdı! (43 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete). Söz konusu değişiklik 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesi için,

- Bu senetlerin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız,

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1) ekindeki örneğe uygun,

- Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş

olması gerekiyor.

Kefalet senedi, devrim gibi düzenleme

Ülkemizde teminat mektubu ihtiyacının tamamı uzun yıllardan bu yana bankalar tarafından karşılanıyordu. Finans kaynaklarının sınırlı olduğu dikkate alındığında, sadece bankacılık sistemi ile iş dünyasının teminat mektubu sorununun çözülmesi çok zordu. Ki, bu yaşanarak da sıkça görüldü.

Bu sorunun çözümü için Dünya ülkelerine bakılması yeterli olacaktı. Çünkü, dünya ülkeleri bu sorunu bankacılık sistemi dışında, sigortacılık ürünleri ile çözmüş bulunuyordu. Yani, bunun için maceraya girmeye gerek yoktu!

3 yıldır bu düzenlemenin peşindeydik

Yaklaşık 3 yıldan bu yana kaleme aldığımız köşe yazılarımızda, bu konuyu gündeme getirerek, iş dünyasında yaşanan teminat mektubu sorununu çözecek tek finansal enstrümanın sigorta şirketi kefalet senedi olduğunu belirtmiştik! Çünkü, tüm dünya’da başarılı bir şekilde yürütülen kefalet senedinin ülkemizde uygulanmaması için hiçbir neden bulunmuyordu.

Söz konusu düzenleme nihayet yasalaştı, şirketlerin teminat mektubu sorunu büyük ölçüde giderildi.

Artık top sigorta şirketlerinde

Maliye tarafı sigorta şirketi kefalet senedinin yasal alt yapısını tamamladı. Artık top sigorta şirketlerinde!

Sigorta şirketlerinin kefalet senedinin maliyetini ve komisyon oranını düşürerek, teminat mektubu konusunda bankalarla kıyasıya bir rekabet içine girmeleri bekleniyor.

Yani, bu konuda top artık sigorta şirketlerinde.

Hadi hayırlısı!

Dünya | Abdullah TOLU