K D V I S T I S N A L A R I

Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunumuz birçok istisna hükmünü barındırmakta olup Kanuna hakim olanlar dahi zaman zaman istisna hükümlerini hatırlamakta güçlük çekmektedir. Gönderiye konu çalışmamda, KDV İstisnalarını tek bir tabloda toplamaya çalıştım. Her bir istisna hükmü, istisna düzenlemesini anımsatacak şekilde kısaltmalar halinde işlenmiş olup tereddütlü hususlarda Kanun lafzına bakılması yerinde olacaktır.

Tablonun özellikle KDV istisnalarını bütün halinde göstermesi ve istisna hükümlerini hatırlamaya yardımcı olması yönü ile yararlı olabileceği kanaatindeyim. Faydalı olması temennisi ile…

FEHMİ EGE

Vergi Müfettişi