Çok sayıda emekli veya hak sahibi olan okurumuz SGK’nın faizsiz ev kredisi verdiği yönünde duyumlar aldıklarını dolayısıyla kendilerinin de faizsiz kredi kullanıp kullanamayacakları yönünde sualler yöneltmektedir.

Belirtilen sorulara toplu cevap olmak üzere faizsiz konut kredisine ilişkin SGK’nın uygulamasına bu yazımızda yer verdik…

KİMLER FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HAKKINA SAHİP BULUNMAKTADIR?

Genel olarak işin aslının SGK’nın Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik kapsamına girenlere, faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi düzenlemekte olduğunu söyleyebiliriz.

Bu kapsamda Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45. ve 64. maddelerine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesine göre, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 s. Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların, belirtilen sebeplerle ölmeleri hâlinde ise dul ve yetimlerinin faizsiz ev kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca;

  • Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
  • Yukarıdaki hâller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
  • İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
  • 15 Temmuz Gazilerinin,

Faizsiz konut kredisinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır. Bunların dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin ise bu imkândan faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.
 

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNE NASIL MÜRACAAT EDİLEBİLİR?

Yukarıda saydığımız faizsiz konut kredisinden faydalanma hakkı bulunanlara SGK tarafından “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmektedir. Ancak, SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, SGK’dan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 

FAİZSİZ KREDİ BORCU NASIL ÖDENMEKTEDİR?

Kredinin hak sahibince geri ödenmesi SGK tarafından hak sahibinin her türlü tazminatlar dâhil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapılmaktadır. Maaş bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılması gerekmektedir.

Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hâllerinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.

Diğer yandan kredi kullanan hak sahibinin ölümü hâlinde, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının ¼’ü oranında kurumca kesinti yapılmaktadır.

Türkiye | İsa KARAKAŞ