Teklife göre, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" da eklenecek. Böylece pandemi döneminde büyük ihtiyaç duyulan ve yasadan yararlanma noktasında ihtiyaç duyulan önemli bir eksiklik giderilmiş olacak.

Ayrıca sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken koşullar kolaylaştırılacak.

Buna göre sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmasının bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

Mevcut uygulamada en az 600 gün prim ödeyenler kısa çalışmadan yararlanabiliyor.

Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemeyecek veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek.

Ayrıca kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içerisindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşürülecek.

Kısa Çalışma kapsamındaki sigortalının istirahat raporlu olduğunu işverene haber vermemesi nedeniyle hem kısa çalışmadan hem de istirahat raporlu olduğu dönemde geçici iş göremezlik ödeneği alması halinde veya kısa çalışma yaparken başka bir işyerinde çalışması durumunda işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler, yasal faiziyle sigortalıdan tahsil edilecek, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecek.

Kaynak: Star | Resul KURT