Kısmi süreli çalışma nedir?

Kısmi süreli çalışma, aksi kararlaştırılmamış ise haftalık normal çalışma süresi 45 saatin üçte ikisi oranında azaltılmasıyla elde edilen ve bir haftalık süreçte en fazla 30 saate kadar yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

Diğer bir anlatımla kısmi süreli çalışan işçiler bir haftalık sürede en fazla 30 saat çalışabilmektedir.

Hafta tatili

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işyerlerinde, 7 günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz en az 24 saat olmak üzere hafta tatili verilmesi zorunluluktur.

İşyerinde belirlenen iş günlerinin tamamında çalışmış olan işçi, en fazla 6 günü takip eden 7. gün dinlenme hakkını kullanmalıdır.

Yargıtay kararlarında, hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılacağı ifade edilmektedir (Yargıtay 9.HD. 11.11.2020 gün, 2017/17923 E, 2020/15856 K.).

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenecektir.

Kısmi süreli çalışan işçi ile tam süreli çalışan işçi arasında bir fark bulunmamaktadır. Esas fark çalışma sürelerinde ve hakedişlerde karşımıza çıkmaktadır. İşverenin, kısmi süreli çalışan işçi ile normal süreli çalışan işçi arasında ayrımcılık yapmaması ve eşit davranma ilkesine uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Normal çalışma süresi olan 45 saat kapsamında ve haftanın 6 günü çalışılan işyerinde, haftalık 30 saat kısmi süreli çalışan işçinin hafta tatili hakkının olması için belirlenen 6 günde toplam 30 saat günde 5 saat çalışması gerekmektedir.

Bu kapsamda kısmi süreli çalışan işçi haftanın belirlenen iş günlerinde günde 5 saat çalışma yapmalıdır.

Aksi durumda haftanın belirlenen çalışma günlerinde çalışmamış olacağından hafta tatili hakedişi de olmayacaktır.

Örneğin, haftalık 30 saat kısmi süreli çalışan işçi haftanın 5 günü günde 6 saat çalışma yapar ise, haftanın belirlenen iş günlerinde çalışma yapmamış olacağından hafta tatili hakedişi de doğmayacaktır.

Son olarak kısmi süreli çalışanın fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışma yapamayacağı unutulmamalıdır.