7346 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 10.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konut teslimlerinde KDV oranı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Net Alan Yapı Ruhsatı 01.04.2022 den Önce Yapı Ruhsatı 01.04.2022 den Sonra
150 m2 'ye Kadar %1 %10
150 m2 Üstü 20  150 m2 İçin %10, Aşan Kısım İçin %20 

A-Net Alanı 150 m2 ‘ye Kadar Olan Konutlar İçin KDV İadesi Ne Kadar Azaldı?

Örnek-1:

Veriler 10.07.2023'den Önce 10.07.2023'den Sonra
KDV'ye Tabi Harcama Tutarı 10.000.000 10.000.000
İndirilecek KDV Tutarı 1.800.000 1.800.000
Konut Satış Tutarı 12.000.000 12.000.000
Hesaplanan KDV 960.000 1.200.000
Yaklaşık KDV İadesi 840.000 600.000

Tablodan anlaşıldığı gibi, inşaat firmasının alabileceği KDV iade tutarı, Cumhurbaşkanı Kararına göre (840.000 – 600.000) 240.000.-TL kadar azalmıştır.

B-Net Alanı 150 m2 nin Üstünde Olan Konutlar İçin KDV Nasıl Hesaplanır?

Örnek-2:

Veriler 01.04.2022'den Sonra
Net 250 M2 Olan Konut Satış Tutarı 5.000.000
1 m2 Satış Fiyatı (5.000.000/250) 20.000
150 m2 Ye Kadar Satış Fiyatı (150x20.000) 3.000.000
150 m2 Ye Kadar Olan Kısmın KDV'si (%10) 300.000
150 m2 nin Üstü İçin Satış Fiyatı (100x20.000) 2.000.000
150 m2 Ye Kadar Olan Kısmın KDV'si (%20) 400.000
Toplam KDV 700.000

C-Net Alanı 150 m2 nin Üstünde Olan Konutlar İçin Ne Kadar KDV İadesi Alınabilir?

Örnek-3:

(K) Yapı A.Ş., 10.07.2023 tarihinden sonra Yapı Ruhsatı alarak Florya’da 250 m2’lik 50 Konut yapmıştır. Bu inşaat ile ilgili veriler şöyledir:

Veriler Tutarlar (TL)
KDV'ye Tabi Harcama Tutarı 50.000.000
İndirilecek KDV Toplamı 9.000.000
150 m2 İçin İndirilecek KDV Tutarı (9.000.000x150/250) 5.400.000
150 m2 Üstü İçin İndirilecek KDV Tutarı (9.000.000x100/250) 3.600.000
Satış Tutarı 60.000.000
150 m2 İçin Hesaplanan KDV (60.000.000*150/250*%10 3.600.000
150 m2 Üstü İçin Hesaplanan KDV (60.000.000*100/250*%20 4.800.000
Hesaplanan KDV Toplamı 8.400.000
Alınabilecek KDV iadesi Tutarı (5.400.000 - 2.880.000) 600.000

Kaynak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
07.07.2023 - 32241 7346 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı