531 No.lu VUK Tebliği Kapsamında 2023 Yılı Güncel Teminat Tutarları ve Dikkat Edilecek Konular 531 No.lu VUK Tebliği Kapsamında 2023 Yılı Güncel Teminat Tutarları ve Dikkat Edilecek Konular

Beyanname Düzenleme Programında Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde; "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne 353, 386, 387 kodları, "Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar" tablosunda yer alan "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" listesine 182 ila 187 kodları, "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" tablosuna "7440 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG" satırı eklenmiştir.