Rehber ile internet sayfası işleten tüm veri sorumluları için pratik tavsiyeler niteliğinde, yol gösterici mahiyette bir doküman oluşturulması amaçlanmıştır.

Metaverse evreninde sanal arazi satışları hukuken ne anlama geliyor? Metaverse evreninde sanal arazi satışları hukuken ne anlama geliyor?

Bu doküman; çerezler yoluyla kişisel veri işleyen internet sitesi operatörleri için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel verilerin işlenmesi amacına yönelik önerileri içermektedir.

Rehber ile internet sayfası işleten tüm veri sorumluları için pratik tavsiyeler niteliğinde, yol gösterici mahiyette bir doküman oluşturulması amaçlanmıştır. Rehber ile ortaya konulan iyi uygulamalar çerçevesinde sunulan açıklamalar; veri sorumlularının doğru hukuki sebeplere dayalı olarak veri işlemeleri ve Kanun’a uygun şekilde aydınlatma yapabilmeleri ile hukuka uygun açık rıza almaları noktasında yönlendirici niteliktedir.

Bu rehber çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesini kapsamakta olup kişisel veri işlenmesinde kullanılmayan çerezler bu rehberin kapsamı dışında kalmaktadır. Piksel, kullanıcı parmak izleri, local storage, beacon gibi benzer teknolojiler kapsamında herhangi bir yönlendirmede bulunulmamaktadır. Bu rehber masaüstü ve mobil web siteleri veya web uygulamalar açısından da geçerli olacaktır.

Rehberin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayın.......