02.01.2024 tarih ve 32417 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 maddesine istinaden Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ ile;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları başlıklı 1530 uncu maddesinin 7’nci fıkrasına istinaden, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranının yıllık % 48 alacağın tahsil masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310.-TL olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere 02.01.2024 tarihinden yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Editör: Hakan UYSAL