Matrah/Vergi Artırımı: Vergi İncelemesine Alınmama Sigortası

Son yıllarda çıkarılan borç yapılandırma Kanunlarından aynı zamanda “matrah/vergi artırımı” imkanı da getiriliyor. En son çıkan 7440 sayılı Kanunda da matrah/vergi artırımına yönelik düzenlemeler söz konusudur.

Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler, matrah/vergi artırımı yapılan vergi türleri için artırımda bulundukları dönemler için vergi incelemesine alınmaktan kurtuluyorlar. Başka bir deyişle matrah/vergi artırımı sayesinde mükellefler bir tür vergi incelememesine alınmama sigortası yaptırmış oluyorlar.

DİKKAT! Matrah/vergi artırımı beyanında bulunup vergisini süresinde ödemeyenlerin vergi incelemesine alınmama sigortası yandığı gibi tahakkuk eden vergiler 6183 sayılı Kanuna göre cebren tahsil ediliyor.

Vergi İncelemesine Alınmamak İçin Matrah/Vergi Artırımına İlişkin Vergilerin Süresinde Ödenmesi Gerekiyor.

Mükelleflerin, matrah/vergi artırımı beyannamesi vermeleri vergi incelemesine alınmama için yeterli değildir. Aynı zamanda beyan edilen artırım beyannameleri sonucu tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi de gerekiyor. Bu vergiler süresinde ödemez ise vergi daireleri 6183 sayılı Kanuna göre bu kamu alacağını cebren almak için harekete geçiyor. Haciz dahil her türlü cebri icra yoluna başvurma imkanı var. Eğer, matrah/vergi artımı sonucu tahakkuk eden vergileriniz 7440 sayılı Kanunda öngörülen sürelerde ödemez iseniz, bir taraftan vergi incelemesine alınmama sigortanız yanıyor diğer taraftan tahakkuk eden vergiyi de ödemek zorunda kalıyorsunuz.

İşin özü şu: matrah/vergi artırımı için beyanda bulunmayı düşünüyorsanız, öncelikle bu beyan sonucu ortaya çıkacak vergileri ödeme gücünüz ve iradeniz olup olmadığını kontrol edin. Yoksa, durduk yere vergi ödemek zorunda kalacaksınız ama vergi incelemesine alınmama sigortasından da yararlanamazsınız.